KULTURE

Netët e dramës shqipe

Netët e dramës shqipe

Pas përfundimit të fazës së dytë të seleksionimit te veprave të paraqitura në Teatrin Kombëtar, për…