OP-ED

Shoqëria e të dukurit

Shoqëria e të dukurit

Liberalët flasin për rrethanat; konservatorët flasin për karakterin. Kjo ndarje intelektuale është më e dukshme…

1 2 3 192